КАРИЕРИ


Административен асистент во службата за сервис и техничка поддршка
ВИДИ ОГЛАС


Senior/Middle/Internship C#.Net Developer
ВИДИ ОГЛАС


Android Native Developer
ВИДИ ОГЛАС


iOS Native Developer
ВИДИ ОГЛАС


ТДК Компјутери

Менхетен Бизнис Центар, кат 1, ул. Васил Ѓоргов 20А, 1000 Скопје, Македонија
телефон: +389-(0)2-329-8338, +389-(0)2-324-6225 | факс: +389-(0)2-322-1966 | e-mail: info@tdk.mk


Copyright © 2016 TDK Computers. Сите права се задржани.